top of page

VERMOGENSBEHEER & REGIE

Uw vermogen is onze zorg!

Persoonlijk, professioneel en planmatig verzorgen of begeleiden we u bij het beheer van uw vermogen.

Mensen op hardloopevenement

VERMOGENSBEHEER

Gestructureerd werken aan het realiseren van uw doelstellingen. IIQ vermogensbeheer doet dit door gebruik te maken van geavanceerde modellen. Onze modellen geven u voorsprong. Meer ratio en minder emotie geven betere uitkomsten.

Uw wensen en doelstellingen zijn ons uitgangspunt. Anders gezegd, uw vermogens is onze zorg! Vermogensbeheer bij IIQ is toegankelijk vanaf € 500.000.

Interesse in ons voorstel voor uw vermogen, neemt u dan contact met ons op. Verder is het ook mogelijk om een onafhankelijke beoordeling van uw huidige portefeuilles te laten doen.

Proosten op terras

VERMOGENSREGIE

IIQ begeleidt vermogende partijen bij een professioneel beheer van hun vermogen.


Vanuit een gedegen plan selecteren, monitoren en beoordelen we de diverse beleggingen en dienstverleners. Onze kennis en ervaring geeft u rust en overzicht. Hierdoor kunt u weer aandacht geven aan wat echt belangrijk is!

Vermogensregie is erop gericht om het beheer van uw vermogen professioneel in te richten. Hiermee kunnen we u ontzorgen en rust geven. We vergroten het inzicht in de ontwikkeling, samenstelling en risico's van uw vermogen. Eveneens monitoren en beoordelen we de diverse dienstverleners waar u gebruik van maakt. Eventueel helpen we u bij de selectie van nieuwe partijen. Hierbij gaan we proactief te werk.

Uiteraard hoort het vermogens de doelstellingen van u, uw familie, bedrijf of instelling te dienen. Hiervoor kunnen we voor u een vermogensplan opstellen of deze periodiek een updat geven. Dit helpt alle dienstverleners om u optimaal van dienst te zijn en ook om deze te beoordelen. 

Discussing the Numbers

STRATEGIE

De beleggingsstrategieën van InvestIQ zijn te typeren als een zogenaamd Multi Factor model. Een Factor is een modelmatige aanpak om een aandeel of obligatie te selecteren.

Aandelen

We kiezen in onze selectie van aandelen voor de volgende factoren:


  • Momentum, op basis van ons momentum model bepalen we de richting van de trend van een aandeel. Wanneer stijgend komt deze voor opname in aanmerking. Is de trend dalend zal de waarde worden verkocht;

  • Quality, InvestIQ definieert dit als Duurzaamheid, ieder aandeel wat we opnemen moet voldoen aan onze ESG criteria. We geloven dat bedrijven met oog voor de omgeving en een strategie die gericht is op duurzaam ondernemen op de langere termijn beter zullen presteren en een lager risicoprofiel hebben;

  • Value & Growth, we zoeken met onze modellen naar bedrijven die relatief gunstig zijn gewaardeerd met een Rendement op Kapitaal wat boven het gemiddelde van de sector ligt en met een gezonde balans;

  • Size, in ons universum (de lijst met aandelen waaruit we selecteren) zijn Small-, Mid- en Large Cap aandelen opgenomen. De kleinere ondernemingen presteren op de langere termijn beter maar zijn op de korte termijn bewegelijker;

  • Equal Weight, ieder aandeel nemen we voor een gelijk bedrag op. 


Alternatives

Naast aandelen vinden we Alternatives van groot belang om een goed gespreide portefeuille op te bouwen. Alternatives voegen waarde toe omdat ze ander reageren op diverse marktsituaties. We doen dit door middel van een Fund of Fund, het Altaica Alpha Strategies Fund (www.altaica.com). Dit fonds is onderdeel van de fondsenparaplu Alphafondsen, www.alphafondsen.nl. De AlphaFondsen worden beheerd door Elite Fund Management, Arent Thijsen is voor het beheer van de Altaica Fondsen in dienst bij Elite Fund Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de strategie van de Altaica fondsen en de selectie van de onderliggende beleggingen.


Obligaties

Obligaties of ook wel vastrentende waarden genoemd nemen we op door middel van fondsen of trackers.

Stock Charts in the Newspaper

ORGANISATIE & VERGUNNING

InvestIQ vermogensbeheer is onderdeel van Asset Management International welke de vergunninghouder is voor beleggingsdienstverlening. Hiervoor staat zijn onder toezicht van AFM en DNB​.

This is your Service Description. Use this space to explain this service in more detail.

Vermogensbeheer: Onze diensten
bottom of page