top of page
New York Office

IIQ, ONZE RESEARCH, UW RENDEMENT!

Home: Welkom

ONZE DIENSTEN

VERMOGENSBEHEER

Gestructureerd werken aan het realiseren van uw doelstellingen. IIQ doet dit door gebruik te maken van geavanceerde modellen.

Onze modellen geven u voorsprong. Meer ratio en minder emotie geven betere uitkomsten.

Yoga op het strand
Proosten op terras

VERMOGENSREGIE

IIQ begeleidt partijen met grotere vermogens. Vanuit een gedegen plan selecteren, monitoren en beoordelen we de diverse beleggingen en dienstverleners.


Onze kennis en ervaring geeft u rust en overzicht.

INVESTMENT CONSULTANCY

Diverse professionele partijen zoals Banken, Media bedrijven en MKB ondernemers vertrouwen voor hun dienstverlening al vele jaren op onze research en knowledge.

Discussing the Numbers
Home: Onze diensten
A woman sitting by her computer in a tra

OVER ONS

Vanuit gedegen research werken wij aan geavanceerde modellen. Deze modellen zijn de basis voor al onze investeringsbeslissingen. Ze verminderen de emoties die de markten kunnen voorzaken. Hiermee bouwen we onze beleggingsstrategieën op een gedegen fundament van research en ervaring.

Uw vermogen is onze zorg! We willen dit dan ook doen op de best mogelijke manier. 

IIQ is de handelsnaam voor Vlug Davids & Van Maurik Investment Research en Consultancy BV.

IIQ vermogensbeheer is een onderdeel van Asset Management International, gevestigd te:


Stadsring 63

3811 HN te Amersfoort. 

T) +31 (0)33 200 76 34

E) kantoor@ami.partners

I) www.ami.partners

Het bezoekadres van zowel IIQ Consultancy als IIQ Vermogensbeheer is:


Maliebaan 8

3581 CM  UTRECHT

T) +31(0)85 303 7421

E) info@iiq.nl

I) www.iiq.nl

Meer informatie
Home: Ons bedrijf

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
A woman looking at charts on the screen

DISCLAIMER

Hieronder leest u onze disclaimer onderverdeeld per onderwerp. Heeft u vragen omtrent een van deze onderwerpen dan vernemen wij dat graag.

PRIVACYVERKLARING

Privacy is essentieel in vermogensbeheer. Uiteraard respecteert IIQ Vermogensbeheer de privacy van haar cliënten. De gegevens van het contactformulier op deze website worden uitsluitend gebruikt om met u, op uw verzoek, in contact te treden. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Al uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

BELEGGEN

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg (deels) verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om de website zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren. U kunt deze verwijderen, aanpassen en wijzigen in de browserinstellingen van uw computer. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Een cookie zorgt dat uw ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. Dit zijn zogenaamde functionele cookies. IIQ Vermogensbeheer slaat uw gegevens niet op. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor functionaliteit en analyse via Google Analytics.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod, financiële dienst/advies of beleggingsadvies en mag dus nooit worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Besluiten die u neemt op basis van deze informatie zijn volledig voor uw eigen kosten en risico.

IIQ Vermogensbeheer behoudt het recht om de inhoud van deze website te mogen wijzigen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de informatie op deze website onvolledig is of onjuistheden bevat. IIQ Vermogensbeheer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of informatie verkregen via deze website. Dit geldt tevens voor informatie van derden, hyperlinks naar websites van derden en aangeboden informatie, diensten of producten. 

IIQ Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van de inhoud van deze/haar websites. 

COPYRIGHT

Deze website, tekstuele inhoud, visuals, handelsnaam en logo zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.  

Home: Financiële bijsluiter
bottom of page